Verlichting

Onder het merk HOBBY verkopen wij T8-tl-lampen en kwikdamp-hogedruklampen voor het verlichten van aquaria. In het zoetwateraquarium is licht met name voor de planten erg belangrijk. Want ze hebben in het aquarium niet alleen een decoratieve, maar juist ook een voor de vissen noodzakelijke functie. Door inwerking van het licht veranderen planten in het kader van de fotosynthese de bouwstenen kooldioxide en water in koolhydraten en suiker - de hoofdbestanddelen dus van de planten. Als afvalproduct ontstaat zuurstof, dat noodzakelijk is voor vissen en andere dierlijke organismen. In de algen hebben de planten voortdurend een voedingsconcurrent. In een gezond aquarium met lage nitraat- en fosfaatwaarden, een toereikend plantenbestand en de juiste bemesting en verlichting houdt de plantengroei de verspreiding van algen in toom. Maar wanneer de verlichting verandert - ook bij een gelijkblijvend aanbod aan voedingsstoffen - kunnen de algen snel de overhand krijgen, omdat ze zich beter aan de lichtomstandigheden aan kunnen passen.