Imprint

Verantwoordelijk uitgever:

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 9
D-53501 Grafschaft-Gelsdorf
Telefoon: +49 (0)22 25 - 94 15 0
Fax: +49 (0)22 25 - 94 64 94
E-mail: info@dohse-aquaristik.de

HRA 12726 Koblenz
Managing Director: Axel Pinders
BTW-nr. DE 1222 5 666 7
Unique Indentifier :  FR210643_01UWQA
WEEE Reg. Nr. : DE 60458966
Beherende vennoot: Dohse Verwaltungs GmbH, statutaire zetel: 53501 Grafschaft
Handelsregister Koblenz HRB 23014, algemeen directeur: Axel Pinders

Inhoud van de online aanbieding

Wij bieden deze website openbaar aan, zodat u zich snel en gemakkelijk kunt informeren over over ons bedrijf. Ons doel is om actuele, uitgebreide en nauwkeurige informatie. Zodra wij kennis krijgen van eventuele fouten, zullen wij onmiddellijk proberen ze te corrigeren.

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade die is veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van alle soorten informatie of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van alle soorten informatie het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voor zover er geen aantoonbare opzet of grove nalatigheid van onze kant is. er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of de gehele site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, toe te voegen, te verwijderen of delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie. of uiteindelijk stoppen met de publicatie.

Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina's ("links"), die liggen buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de uitgever, zou een aansprakelijkheidsverplichting De aansprakelijkheid zou pas in werking treden indien de auteur op de hoogte is van de inhoud en het voor hem mogelijk is kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk voor hem zou zijn om om het gebruik van onwettige inhoud te voorkomen.

Wij verklaren hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van koppelen geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar waren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. gelinkte pagina's, heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die werden gewijzigd nadat de link was ingesteld. zijn veranderd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod, alsmede voor externe vermeldingen in gastenboeken gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgezet. Voor onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, de aanbieder van de site waarnaar de link leidt de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen, en niet degene die slechts verwijst naar de respectieve naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en handelsmerkrecht

Wij willen in alle publicaties rekening houden met de auteursrechten van de gebruikte diagrammen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten gebruikt, om grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken gebruik te maken van door hemzelf gemaakte afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten, videosequenties en teksten.

Alle binnen het genoemde internetaanbod en zo nodig door derden beschermde handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke handelsmerkenrecht en de geldig etiketrecht en de bezitsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet wordt beschermd door de rechten van derden, dat handelsmerken niet beschermd worden door de rechten van derden!

Het auteursrecht voor al het door de auteur gemaakte materiaal is voorbehouden. de auteur van de pagina's. Een duplicaat of gebruik van dergelijke afbeeldingen, documenten, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is verboden is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Online geschillenbeslechting

https://ec.europa.eu/consumers/odr

Geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie. Indien onderdelen of delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet wettig of correct zijn, de overige delen juridische positie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document.